Kasım 13, 2018
   Kongre hashtag'imiz:  #Karaburun2018   twitter-logo2    Facebook-Logo
  • Ahmet Haşim Köse (Ankara Üni. SBF)
  • Fuat Ercan (Marmara Üni. İİBF)
  • İzge Günal (Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak.)
  • Tülin Öngen (Ankara Üni. SBF)
  • Yücel Çağlar (KIRSAL ÇEVRE)
  • Zuhal Okuyan (Dokuz Eylül Üni. Tıp Fak.)