December 20, 2014
   Kongre hashtag'imiz:  #Karaburun2014   twitter-logo2    Facebook-Logo

9. KARABURUN BİLİM KONGRESİ

3 - 7 Eylül 2014

Karaburun – Mordoğan / İZMİR

 
  

dünyada bir hayalet dolaşıyor!


 

İsyanlar, devrimleri önceler... 21. yüzyıl dünyanın hemen her köşesinde isyan dalgasıyla sürüyor. İnsanlık Tahrir’de, Hamburg’da, Sofya’da, Atina’da, Chiapas’ta, Buenos Aires’te, Rojava’da ve elbette Gezi’de hayalet olmaktan çıkıp kanlı-canlı varlıklarını ilan ederek kapitalizme-emperyalizme karşı tarihsel mücadelesini sürdürüyor.

Emekçi sınıflar tarihsel görevlerini yeniden üstleniyor ve bu koşullarda avazı çıktığı kadar bağırıyor. Egemenler -şimdilik farklı biçimlerde olsalar da- karabasanlar gibi “özgürlük, adalet, dayanışma” haykırışlarıyla hayaletleri her yerde görmeye başladılar bile.

Sizleri egemenlerin hayalet korkusunu biraz daha büyütebilmek için yeniden ‘Hic Rodus, Hic Salta!’ yani ‘İşte deve, işte hendek’ demeye çağırıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da çağrımız akademi içinden ve dışından olan herkesedir. Sizleri bilginin özgürce üretildiği, sorgulandığı ve paylaşıldığı bir alan olan Karaburun Bilim Kongresi'ne davet ediyoruz.

 

9. Karaburun Bilim Kongresi

Karaburun_Bilim_Kongresi_Mart_2014_-_1